Zaradi interdisciplinarnosti se učenje računalniških znanj ne more več omejevati zgolj na predmet računalništva.  Informatika v najširšem pomenu postaja vedno bolj vključena v ves šolski predmetnik, predvsem zaradi vsesplošne vpetosti v vsakdanje življenje in delo učiteljev, kakor tudi izobraževanje učencev. Izgrajevanje digitalne pismenosti se pričenja v osnovnošolskem obdobju vse bolj zgodaj. Vso breme učnega procesa še vedno sloni na temeljnih učnih zmožnostih posameznega učitelja.

Osnovni tečaj (1. raven: zmožnosti) 16 ur

Udeleženci se v obliki kratkega tečaja seznanijo na osnovnem nivoju s prvo ravnjo zmožnosti, spoznavanja in prilagajanja spletnih učilnic in spletnega okolja Moodle.

kompetence:

  • izgrajevanje digitalne pismenosti v izobraževanju
  • seznanitev s spletnim sistemi za upravljanje učenja in spletnimi okolji za učenje na daljavo 
  • spoznavanje, uporaba, prilagajanje in samostojno upravljanje spletnega učnega okolja Moodle