Godališče je godalno središče, gledališče in igrišče na katerem izražamo skupne ideje.